خبری عجیب اما واقعی / بدهی 8 میلیاردی پرسپولیس به بودیمیر

خبری عجیب اما واقعی / بدهی 8 میلیاردی پرسپولیس به بودیمیر
تماشاچی -ماریو بودیمیر مهاجمی که نیم فصل گذشته به پرسپولیس پیوست و در دوران حضورش درایران روزهای پرفراز و نشیبی داشت آخرین شاکی باشگاه پرسپولیس است که موفق به دریافت حکم خود  شده اند. پس از ارسال حکم اولیه توسط فیفا باشگاه پرسپولیس تقاضای گراندز این پرونده را کرده و حالا فیفا حکم خود را با جزئیات به باشگاه پرسپولیس ایمیل کرده است.
نکته بسیار عجیب در پرونده  بودیمیر تفاوت فاحش مبلغی که می توانست منجر به پایان خوش پرسپولیسی ها با او بشود با پولی است که حالا او به عنوان غرامت از پرسپولیس دریافت کرده است. 

بودیمیر که نیم فصل در پرسپولیس بازی کرده بود 148 هزار دلار از سرخ ها طلب داشت که این مبلغ می توانست با مصالحه و راضی کردن بازیکن پیش از ترک ایران از سوی او با مبلغی احتمالا پایین تر به وی پرداخت شود تا این پرونده هرگز راهی به دادگاه های بین المللی پیدا نکند. اما رها شدن موضوع بودیمیر در دوره مدیریت ایرج عرب حالا خسارتی سنگین را به پرسپولیس تحمیل کرده است.

مبلغ غرامت مدنظر بودیمیر که قصد دارد از پرسپولیس بگیرد 327 هزار یورو است معاد 5.5 میلیارد تومان است که  این مبلغ به همراه 148 هزار یورومعادل 2.5 میلیارد تومان  قبلی یک  خسارت جدید و باورنکردنی به باشگاه پرسپولیس است و مجموع پول پرداختی به بودیمیر را به مبلغ 475 هزار دلار (معادل چیزی بالغ  بر 8 میلیارد تومان) که به سختی می تواند اوضاع امروز خود را مدیریت کند چه برسد به اینکه مبلغی به این اندازه را از روش های مختلف جذب کرده و به این بازیکن پرداخت بنماید.

بررسی اتفاقاتی که منجر به صدور این حکم در فیفا شده چیزی جز فاجعه مدیریتی در پرسپولیس نیست. باشگاهی که به جای حل و فصل پرونده های پیشین در تابستان امسال به دنبال جذب یک مهاجم خارجی با مبلغی گزاف بود کاری که به هیچ عنوان ضرورتی نداشت و البته حالا مدیران پرسپولیس باید میوه های آن بی تدبیری را از این درخت ترسناک بچینند.

 
منبع : تماشاچی

نظرات