خرابکاری عجیب پوگبا و همسرش در چالش در خانه بمانیم!

خرابکاری عجیب پوگبا و همسرش در چالش در خانه بمانیم!
تماشاچی - پل پوگبا و همسرش نیز در چالش در خانه بمانیم شرکت کردند اما حرکات نمایشی انها طبق انتظار پیش نرفت و توپ به صورت فرزند آنها برخورد کرد.
 
 
منبع : تماشاچی

نظرات

user

اگر زنگ پویا لخت بود بد نبود

پاسخ دادن