عضو هیئت مدیره پرسپولیس: انصاری فرد ماشینهایی که از سایپا گرفته بود را پس نمی داد!

عضو هیئت مدیره پرسپولیس: انصاری فرد ماشینهایی که از سایپا گرفته بود را پس نمی داد!
تماشاچی -درگیری و اختلاف در هیات مدیره پرسپولیس ، کار را به استعفای انصاری فرد کشاند و در نهایت رسول پناه سرپرست باشگاه شد.از مهرداد هاشمی به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی پرسپولیس یاد می شد، اما این مدیر سابق باشگاه سایپا حاضر به پذیرش پست نشد. انصاری فرد نیز در افشاگری اش به اهانت های این مدیر به خودش در جلسات اشاره کرد. حالا هاشمی در مصاحبه ای به برخی از آن ادعاها پاسخ داده است.

مهرداد هاشمی درباره اولین آشنایی اش با مدیرعامل مستعفی پرسپولیس به سال های ابتدایی دهه هشتاد اشاره کرد و گفت: « یک بار آقای انصاریفرد را زمانی که من مدیرعامل باشگاه سایپا بودم و ایشان در مدیریت پرسپولیس بود، به خاطر دارم. من متولی برندینگ سایپا بودم و آن موقع کمپینی در رابطه با خرید ریو شکل گرفته بود و ما این ماشین را به بازار می‌دادیم. بازی خداحافظی آقای عابدزاده بود و ما برای بحث برندینگ از پرسپولیس خواهش کردیم در این بازی دو دستگاه ریو در دو سمت زمین قرار دهیم. دو دستگاه خودروی ریوی بدون پلاک در اختیار آن‌ها قرار دادیم و برای مبلغ تبلیغات چک و چانه زدیم و به یک عدد رسیدیم. بازی که تمام شد و خیلی هم بازی خاطره انگیزی بود به خاطر دارم که چند ماه طول کشید که ماشین‌ها را برگردانند.»


هاشمی ادامه داد: « من چندین بار زنگ زدم که آقای انصاریفرد این ماشین را به صورت امانی به شما دادیم برای تبلیغ و پول آن را هم دادیم و الان که بازی تمام شده آن را برگردان. گفتند نه این مال ماست و برنمیگردانند! فکر کردم اول شوخی می‌کنند، ولی دیدم خیلی جدی است و چند ماه به ما نمی‌دادند و من به آن عضو هیات مدیره گفتم که ایشان را تنها با این خاطره می‌شناسم. ایشان (عضو دیگر هیات مدیره) گفتند انصاری فرد پسر خوبی است و در رشته اقتصاد درس خوانده و من هم البته چندین بار که پیش از این در تلویزیون او را دیده بودم، چقدر آرام و متواضع و خوش رو صحبت می‌کرد و در نهایت اعتماد کردم به حرف دوست مان در هیات مدیره، اما اگر امروز برگردم به آن روز آن امضا را نمی‌کنم.»

report گزارش اشکال
منبع : تماشاچی

نظرات