وقتی انصاری فرد خودش دروغ خودش را افشا کرد | فکر کردم بدهی پرسپولیس 0 است!

وقتی انصاری فرد خودش دروغ خودش را افشا کرد | فکر کردم بدهی پرسپولیس 0 است!
تماشاچی - در حالی که به نظر می رسید پس از افشاگری رسول پناه علیه صحبتهای محمدحسن انصاری فرد او دیگر صحبتی در این خصوص نداشته باشد، عصر روز گذشته مصاحبه ای از او با شبکه خصوصی پخش شد که بیشتر از اینکه به نفع انصاری فرد باشد، به ضررش تمام شد چرا که او در مصاحبه خود مدعی شد که وزیر ورزش در بدو ورودش به پرسپولیس گفته پرسپولیس هیچ مشکل مالی ندارد و بدهی از قبل به جا نمانده ولی پس از حضور انصاری فرد او متوجه کوهی از بدهی ها شده و ...
 

این ادعای انصاری فرد از آن جهت مضحک به نظر می رسد که حتی یک هوادار خردسال پرسپولیس نیز از بدهی های داخلی و خارجی پرسپولیس که از سالها قبل به یادگار مانده مطلع است و چطور انصاری فرد به خیال 0 بودن بدهی های باشگاه در صدد تصاحب صندلی مدیرعاملی پرسپولیس برآمده بود و اینکه حتی اگر این بدهی ها 0 هم بوده باشد، خروجی کار او به عنوان درآمدزایی برای باشگاه و نه صرفاً قرض گرفتن از این و آن چه بوده است؟

حتی اگر فرض را بر صحت ادعای انصاری فرد در این خصوص بگذاریم نیز این سوال مطرح است که چرا وقتی از حجم بدهی ها مطلع شده، استعفا نداده و به جای حل مشکلات، با تراشیدن بدهی های بیشتر برای باشگاه، این تیم را در خطر کسر امتیاز و محرومیت از پنجره نقل و انتقالاتی قرار داد؟

در هر صورت به نظر می رسد در این شرایط که همه چیز بر علیه انصاری فرد است، او سکوت را بر مصاحبه ارجح بداند برای خودش بهتر است چرا که با هر بار مصاحبه او، گاف های جدیدی مطرح می شود که به ضرر خود او تمام خواهد شد.
report گزارش اشکال
منبع : تماشاچی

نظرات