تیکه سنگین پیشکسوت استقلال به میناوند | پست آخر من برای بانو میناوند!

تیکه سنگین پیشکسوت استقلال به میناوند | پست آخر من برای بانو میناوند!
تماشاچی - مرتضی هاشمی زاده پیشکسوت جنجالی استقلال که با مهرداد میناوند همواره در کل کل و کری خوانی در خصوص مسائل مختلف استقلال و پرسپولیس بوده در روزهای پایانی سال 98 با انتشار پستی اینستاگرامی حسابی برای میناوند کری خوانی کرده و با استناد به یافته های اپلیکیشن تعیین نژاد و جنسیت جدیدی که اخیراً در فضای مجازی همه گیر شده، جنسیت میناوند را مونث تشخیص داد و او را بانو مینا خطاب کرد!

منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه

Km

گیسهای توبیشتربه خانم میخوره

این خودش از این مردان دوجنسه زنما هست و میخواد ب همه ثابت کنه ک منم مرد نیستم و ی زن تمام عیارم.

این اشغال نفهم خودش میخواره فک کنم خودش از اون آدمهای دوجنسه هست و ی جورای داره میگه ک بیایید من هم بکنید

این اشغال نفهم خودش میخواره فک کنم خودش از اون آدمهای دوجنسه هست و ی جورای داره میگه ک بیایید من هم بکنید

Majid ahmadi

بعضیها همیشه درردیف خوبهای صنف خودشونن.اونقدرکه بمرورزمان وباهمت وپشتکارخودشون درجمعستارهای کشورقرارمیگیرن ازاینروتاابداسمشون موندگارمیشه ودرذهنمون فایل مخصوص بخودشونو ثبت میکنن و مثل(( اقامهردادمیناوند)اسمی میشن....واما!!!یسری ازادمایکه هیچوقت هیچ پُخی نبودن اسونترین راه برای اسمی شدن را درخوردن گوه {[ ادم حسابیها واسمی}]ها میبینن وشروع ب گوهخوری ازنوع سسوپردولپی میکنن.اره آباجی موقشنگه

mohsen

سلام دوشیزه هاشمی فکر کنم مهرداد بتونه یه چند قلو حاملت کنه می خوای امتحان کنی بعد این اپلیکیشن رو چند بار امتحان کن هر بار یه چیزی می گه عکس خودت رو هم امتحان کردم زده female پس ناناز خانم چندقلو می خوای تا حاملت کنیم