موسوی چه کاره استقلال است که به تنهایی سرپرست تعیین کند؟ | تماشاچی

موسوی چه کاره استقلال است که به تنهایی سرپرست تعیین کند؟

موسوی چه کاره استقلال است که به تنهایی سرپرست تعیین کند؟
تماشاچی - اتفاقات شب گذشته در بدنه مدیریت استقلال مشخص کرد که سلام گرگ بی طمع نیست و از همان ابتدا که جناب موسوی با بریز و بپاش های فراوان و جار و جنجال زیاد اطراف باشگاه استقلال آفتابی شد، با هدف مدیرعاملی این تیم خیز برداشته بود و علی رغم اینکه اعضای هیئت مدیره استقلال بر روی مدیرعاملی استقلال اتفاق نظر داشتند، او از امضا برای موافقت روی گزینه مدیرعاملی فتح اله زاده صرف نظر کرد و علت این اتفاق را نیز دیر رسیدن فتح اله زاده به جلسه اعلام کرد!


این در حالیست که فتح اله زاده در همان ساعت با منزوی و خلیل زاده در جلسه بوده و با کمی تاخیر خود را به جلسه مذکور رسانده بود اما موسوی که از عدم اجماع اعضای هیئت مدیره بر روی مدیرعاملی خودش ناراحت به نظر می رسید با بهانه قرار دادن دیر رسیدن فتح اله زاده، جلسه را ترک کرد و امضای خود را پس گرفت.

او در موضعی یک طرفه پرویز مظلومی را به عنوان سرپرست استقلال برگزیده که مورد وثوق سایر اعضای هیئت مدیره استقلال نیست و مشخص نیست این شوی رسانه ای موسوی چه موقع تمام خواهد شد.

پیشتر شاهد این موضوع بودیم که قرارداد موسوی با باشگاه استقلال رسانه ای شد و به ازای هر روز دیرکرد باشگاه استقلال در تسویه پرداخت های او تا امروز، استقلالی ها موظف به پرداخت 50 میلیون تومان خواهند شد.

از طرف دیگر امیرحسین صادقی مدافع سابق استقلال که در صبای قم با موسوی کار کرده، پرده از تمایل او به تیم پرسپولیس برداشت تا مشخص شود، وزارت ورزش با یک اشتباه استراتژیک دیگر، یک عامل تنش زا را به بدنه مدیریت استقلال تزریق کرده که جز حاشیه و جار و جنجال چیزی برای آبی ها به همراه نداشته است. با مدل قراردادی که موسوی با استقلالی ها منعقد کرده، آنها به سادگی می توانستند مبلغ فوق را به صورت مضاربه از هر بانکی تهیه کنند و نیازی به دریافت پول با منت از شخص موسوی نبود.
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه