همه چیز در مورد بادکنک هایی روان گردانی که جهانبخش بادشان می کرد

همه چیز در مورد بادکنک هایی روان گردانی که جهانبخش بادشان می کرد
تماشاچی - علیرضا جهانبخش و سه بازیکن دیگر برایتون از روز گذشته به خبر اول رسانه های انگلیسی تبدیل شده اند چرا که فیلمی از 4 بازیکن فوق منتشر شده که در حال باد کردن بادکنک هایی هستند که در فروش آنها در انگلستان ممنوع است چرا که استنشاق گاز اکسید نیتروژن باعث بر هم خوردن تعادل روانی و خنده های بی مورد در فرد می شود و معمولاً افرادی که قصد حضور در پارتی های شبانه سنگین (!) هستند این بادکنک ها را قبل از حضور در کلوپ شبانه باد می کنند تا حسابی در حال و هوای ضیافت نیمه شب قرار بگیرند. گاز موجودو در این بادکنک ها بعضاً با موادی دیگر از جمله کوکائین و محرک های روان گردان پر می شوند و به همین خاطر است که پلیس از فروش انها در انگلستان جلوگیری به عمل می آورد. باشگاه برایتون اعلام کرده در حال بررسی موضوع است تا مشخص شود آیا 4 بازیکن مذکور، بادکنک های عادی را فوت می کردند و یا از بادکنک های روان گردان برای شرکت در پارتی نیمه شب استفاده کرده اند.

برخی عوارض جانبی استنشاق این بادکنکهای محرک خنده عبارتند از زوال مغز، از دست رفتن قوای جسمانی، خنده بی مورد با صدای بلند و ...

امیدواریم بازیکن ملی پوش کشورمان در دام زرق و برق کلوب شبانه نیفتاده باشد و بادکنک مذکور تنها یک بادکنک ساده بوده باشد که او و دوستانش آنها را باد می کردند اما با توجه به شرایط و فضای موجود در اطراف آن باشگاه شبانه، به نظر نمی رسد این بادکنک ها، صرفاً یک بادکنک ساده بوده باشند و باید منتظر تحقیقات باشگاه برایتون در این زمینه باشیم. 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه