خلاصه بازی بارسلونا و بتیس (3-2) | لنگلت همه کار کرد تا بارسا ببرد! | تماشاچی