علی دایی کودکان داغدار هواپیمای اوکراینی را سورپرایز کرد | تماشاچی