فتح اله زاده هم از دامی که برایش پهن کرده اند مطلع شد | استعفا !

فتح اله زاده هم از دامی که برایش پهن کرده اند مطلع شد | استعفا !
تماشاچی - پس از نمایش ضعیف مدیران استقلال در ماه های اخیر و سرگردانی کاروان این تیم در فرودگاه مهرآباد، علی فتح اله زاده که همواره به عنوان مدیری توانمند از او یاد میشد، قصد دارد تا با استعفا از دامی که برای تخریب حیثیت او و مجیدی چیده اند، فرار کند و آماده استعفای جدی شده است. در ادامه بخشی از صحبتهای فتح اله زاده را در این خصوص می خوانید.

این فتح الله زاده با فتح الله زاده گذشته فرق دارد،  این فتح الله زاده عضو هیئت مدیره است و قدرت اجرایی ندارد ولی فتح الله زاده قبلی خودش می توانست تصمیم ها را اجرایی کند.
 من حتی نمی توانم با یک بازیکن برای پیوستن به استقلال صحبت کنم. من آمدم که برای #استقلال اتفاق های خوبی رقم بزنم  ولی به لحاظ قانونی نمی توانم کار اجرایی کنم.
از روز اول به استقلال آمدم که مدیرعامل شوم و اگر قرار باشد در این پست نباشم  به درد باشگاه نمی خورم و می روم.
خود آقای خلیل زاده دوست ندارد بماند، به لحاظ قانونی ایشان نمی تواند مدیرعامل شود.  
دیشب تیم در فرودگاه سرگردان بوده و این فاجعه است.
فرهاد مجیدی جوانی است که تازه آمده و جرات کرده است ولی کسی از او حمایت نمی کند.
واقعا نباید از استقلال انتظار موفقیت داشته باشید و اگر هم تیم فردا موفق شود به خاطر غیرت فرهاد مجیدی و بازیکنان استقلال است و  حقیقتا ما نتوانستیم کاری برای این تیم انجام بدهیم.

منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه

خدا وزیر و همه مخالفان سنگ انداز پیش پای استقلال را نابود کند لعنت به شما مسئولین لنگیه بی صفت

سهیل

یه بار توی صفحه خودش براش نوشتم: حاج آقا! این حرمت و احترامی که توی این چند سال بدست آورد ی رو داری به باد می دی ...

پژمان

این وزیر لنگی اونقدر گربه رقصونی کرد تا به هدفش( تضعیف استقلال) برسه که رسید تیر اخر را هم برای بازیهای اسیای برپیکر نهیف استقلال زد مربی را فراری دادن تیم را تقویت نکردن ساختار باشگاه بهم ریخته است هیچ چیز سرجاش نیست هرروزیک پروژه برای نابودی استقلال طرح واجرا میکنن بعدلنگیامیگن ما متوهمیم فقط ....خددددددددددا.... خدایا خودت جوابشونو بده ممنونم خدا

سروش

کاش تو و مجید و بقیتونم برین

بعث یکی دوتا نیست همتون از هم بد ترید شما کار چاق کن ها فکر کردید آخور هایتان پر از جو یونجه است وارد طویله شدید تا بچرید دزدان فاسد که تیمها را نابود وخار وبی آبرو کردید دزدان کثیف