طنزولوژی | چرا بانوان نباید فوتبال بازی کنند؟

طنزولوژی | چرا بانوان نباید فوتبال بازی کنند؟
در روزهای اخیر ویدئویی از روپایی زدن و مهارت های یک خانم با توپ در فضای مجازی منتشر شده که به سوژه طنز کاربران تبدیل شده به طوری که هشتگ چرا بانوان نباید فوتبال بازی کنند؟ در برخی شبکه های اجتماعی ترند شده است. در ادامه توجه شما را به دیدن این کلیپ جالب جلب می نماییم.
 

 

فیلم مهارتهای انفرادی یک بانو با توپ فوتبال با کفش پاشنه بلند

 

طنزولوژی | چرا بانوان نباید فوتبال بازی کنند؟

 

 
اما بدون اغراق باید گفت، با حضور استعدادهایی همچون آریانا دوس سانتوس و بسیاری دیگر از بانوان در رشته فوتبال، به زودی شاهد افزایش توجهات به رشته فوتبال در بخش بانوان خواهیم بود چرا که این روزها فوتبال بانوان نیز به زیبایی و جذابیت فوتبال مردان دنبال می شود.
منبع : تماشاچی

نظرات