چرا نباید از برگزاری جام جهانی 2022 در قطر خوشحال بود؟ | تماشاچی

چرا نباید از برگزاری جام جهانی 2022 در قطر خوشحال بود؟

چرا نباید از برگزاری جام جهانی 2022 در قطر خوشحال بود؟
اعطای جام جهانی 2022 به قطر با حرف و حدیث های فراوان انجام شد و پس از رسوایی سپ بلاتر رئیس اسبق فیفا در خصوص دریافت رشوه بابت این موضوع، هنوز هستند افرادی که اعطای میزبانی جام جهانی 2022 را به قطر بزرگترین اشتباه فیفا می دانند و برای ادعای خود 7 دلیل بزرگ دارند که در ادامه مشاهده می نمایید.
 

چرا نباید از برگزاری جام جهانی 2022 در قطر خوشحال بود؟

 
چرا نباید از برگزاری جام جهانی 2022 در قطر خوشحال بود؟
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه

فرزانه

قطر ج ج رو میزبانه اونوقت ایران با اون تمدن زنا رو ورزشگاه راه نمیده