طنزولوژی | ابواسحاق سریال مختارنامه در جایگاه زنان استادیوم آزادی

طنزولوژی | ابواسحاق سریال مختارنامه در جایگاه زنان استادیوم آزادی
در حالی که فدراسیون فوتبال ایران سرانجام تحت فشار فیفا پذیرفت بازی تیم ملی ایران مقابل کامبوج با حضور بانوان برگزار شود اما مسئولین امر در اقدامی عجیب فنس ها و حفاظ هایی در جایگاه بانوان تعبیه کرده اند که محل استقرار آنها را بیشتر شبیه به زندان کرده است که این موضوع با اعتراض سازمان های مدنی و حقوق بشر بین المللی مواجه شده است و همین حرکت عجیب دست مایه یکی از ترند ترین سوژه های فضای مجازی یعنی ابواسحاق سریال مختار نامه نیز شده است.
 

طنزولوژی | ابواسحاق سریال مختارنامه در جایگاه زنان استادیوم آزادی

 

 
- ابو اسحاق اینجا چه میکنی ؟ + کیان در حال کمک به برادران دینی خود هستم. - من چه کنم ؟ + به اکبر نقاش کمک کن فنس را رنگ صورتی بزند. - چرا صورتی؟ + جایگاه بانوان است دیگر
- جایگاه بانوان است یا زندان قاتل مسلم ؟
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه

علی

عاااااالیه