پاسخ قلیچ به میناوند : نفرین آنهایی که طلاق دادی پشتته! | تماشاچی

پاسخ قلیچ به میناوند : نفرین آنهایی که طلاق دادی پشتته!

پاسخ قلیچ به میناوند : نفرین آنهایی که طلاق دادی پشتته!
تنها چند ساعت پس از مصاحبه وحید قلیچ در مورد رادوشویچ بود که مهرداد میناوند بار دیگر در صحنه حاضر شد و از خجالت قلیچ در آمد تا قلیچ نیز با شدیدترین ادبیات ممکن، پاسخ میناوند را بدهد.
 

پاسخ قلیچ به میناوند : نفرین آنهایی که طلاق دادی پشتته!

 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه