50 بازیکنی که توسط ویرجیل فن دایک تحقیر شدند | تماشاچی

50 بازیکنی که توسط ویرجیل فن دایک تحقیر شدند

50 بازیکنی که توسط ویرجیل فن دایک تحقیر شدند
ویرجیل فن دایک به عنوان مر سال یوفا انتخاب شد و حالا همه نگاه ها به سریعترین مدافع جهان است که به سختی دریبل می خورد به طوری که حتی رونالدو و مسی نیز نتوانسته اند او را دریبل بزنند؛ در ادامه توجه شما را به  فیلم 50 بازیکنی که توسط فن دایک در زمین بازی تحقیر شده اند جلب می نماییم.
 

 

50 بازیکنی که توسط ویرجیل فن دایک تحقیر شدند

 
 
 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه