تکلیف قانون 90 به 10 تماشاگران در آئین نامه مسابقات مشخص شد | تماشاچی

تکلیف قانون 90 به 10 تماشاگران در آئین نامه مسابقات مشخص شد

تکلیف قانون 90 به 10 تماشاگران در آئین نامه مسابقات مشخص شد
در ماده 41 آئین نامه جدید برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول صراحتا به نحوه تقسیم ظرفیت ورزشگاه بین تماشاگران تیم های میهمان و میزبان اشاره شده است. بر اساس این ماده تماشاگران میهمان حداقل باید 10 درصد از ظرفیت ورزشگاه را در جایگاهی امن و ترجیحا پشت نیمکت تیم میهمان در اختیار داشته باشند.
 

تکلیف قانون 90 به 10 تماشاگران در آئین نامه مسابقات مشخص شد

 
تکلیف قانون 90 به 10 تماشاگران در آئین نامه مسابقات مشخص شد
 
درصورتیکه تماشاگران تیم میزبان نتواند ظرفیت ورزشگاه را تکمیل کنند در آنصورت با تشخیص مسئول برگزاری مسابقه و سازمان لیگ این جایگاه ها به تماشاگران تیم میهمان اختصاص داده خواهد شد. اصل ماده 41 را در زیر مشاهده می کنید:
 

 
مشخص نیست چرا قانونگذار در خصوص اینکه مسئول برگزاری مسابقه تا چه زمانی باید منتظر پر شدن سکوهای متعلق به تیم مهمان منتظر بماند اعلام رای نکرده است چرا که با این قانون کلی، بار دیگر سلیقه مسئول برگزاری مسابقه به میان خواهد آمد و اتفاقات نیمه نهایی و فینال جام حذفی بار دیگر تکرار خواهد شد. شاید بهتر بود قانون گذار، مسئولین برگزاری را تا یک ساعت قبل از شروع بازی مکلف می کرد حق راه دادن تماشاگران مهمان در بخش خالی تماشاگران میزبان را ندارند.
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه