کلیپ مصاحبه فردوسی پور با ژاوی در فرودگاه

کلیپ مصاحبه فردوسی پور با ژاوی در فرودگاه
حذف عادل فردوسی پور از آنتن شبکه 3 دلیلی بر حذف دائمی او از رسانه ملی نبود و او اینبار در قامت تهیه کننده برنامه فوتبال 120 از شبکه ورزش به سراغ مصاحبه با ژاوی هزناندز ستاره باشگاه السد رفت و در فرودگاه با او یک مصاحبه اختصاصی ترتیب داد تا یک نازشست جدی به مدیر جوان شبکه 3 نشان داده باشد که فردوسی پور حذف شدنی نیست. در ادامه توجه شما را به مصاحبه فردوسی پور با ژاوی جلب می نماییم.
 

کلیپ مصاحبه فردوسی پور با ژاوی در فرودگاه

 
منبع : تماشاچی

نظرات