فیلم بازیها و گلهای اسماعیل گونکالوس و مهارتها و حرکات تکنیکی او

فیلم بازیها و گلهای اسماعیل گونکالوس و مهارتها و حرکات تکنیکی او
با مطرح شدن نام اسماعیل گونکالوس بار دیگر هواداران استقلال برای کسب اطلاع از این گزینه جدید خط حمله تیمشان، به فضای مجازی هجوم آورده اند؛ در ادامه توجه شما را به فیلم بازیها و گلهای اسماعیل گونکالوس و مهارتها و حرکات تکنیکی او جلب می نماییم.
 

 

آشنایی با مکالی کریسانتوس گزینه جدید نیجریه ای استقلال

 

آخرین اخبار استقلال

 

فیلم بازیها و گلهای اسماعیل گونکالوس و مهارتها و حرکات تکنیکی او

 

 
منبع : تماشاچی

نظرات

user

ببینیم همینو میتونن جذب کنن?

پاسخ دادن