عکسهای جالب از فعال شدن دروازه جهنم در ترکمنستان | تماشاچی

عکسهای جالب از فعال شدن دروازه جهنم در ترکمنستان

عکسهای جالب از فعال شدن دروازه جهنم در ترکمنستان
در ترکمنستان آتشفشانی وجود دارد که به دروازه جهنم معروف است؛ این آتشفشان عجیب از سال 1971 فعال است و در روزهای گذشته به طرز عجیبی فعال شده است.
 

عکسهای جالب از فعال شدن دروازه جهنم در ترکمنستان

 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه