فیلم مبارزه کانر مک گرگور و خبیب نورماگمدوف + حواشی و آشوب بعد مسابقه

فیلم مبارزه کانر مک گرگور و خبیب نورماگمدوف + حواشی و آشوب بعد مسابقه

مبارزه بزرگ خبیب نورماگمدوف و کانر مک گرگور  در UFC229 که امروز در لاس وگاس برگزار شد با آشوب به حالت تعلیق در آمد؛ در ادامه توجه شما را به فیلم مبارزه کانر مک گرگور و خبیب نورماگمدوف و حواشی و آشوب بعد مسابقه جلب می نماییم.  


 


دستگیری هم تیم های خبیب نورماگمدوف


 


فیلم مبارزه کانر مک گرگور و خبیب نورماگمدوف + حواشی و آشوب بعد مسابقه


   


 

 


 
منبع : تماشاچی

نظرات