تکذیب خبر برکناری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مركزی | تماشاچی

تکذیب خبر برکناری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مركزی

تکذیب خبر برکناری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مركزی
ساعاتی پیش خبری مبنی بر برکناری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در برخی سایتها منتشر شد که بلافاصله با واکنش مسئولین بانک مرکزی این خبر تکذیب شد و برکناری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مركزی را تنها گمانه زنی رسانه ای عنوان کردند چرا که هنوز تصمیمی برای ابقا یا برکناری ایشان گرفته نشده است.
 

تکذیب خبر برکناری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مركزی

 
تکذیب خبر برکناری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مركزی
 
این گمانه زنی در حالی روی خروجی برخی سایتها رفت که برخی نارضایتی ها در سطح مسئولین ارشد کشور از عملکرد بانک مرکزی در مهار نوسانات شدید ارزی به وجود آمده و پس از پایان ماموریت سیف رئیس بانک مرکزی، گمانه زنی ها در تغییر کابیه او در این نهاد پولی کشور افزایش یافته که مهمترین این تعییرات، احتمال  برکناری احمد عراقچی است که مستقیماً با اتفاقات ارزی کشور در ارتباط است.
 
گفتنیست او برادرزاده عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در مذاکرات 5+1 است.
 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه