کلیپ جلوه های ویژه تام کروز در فیلم ماموریت غیرممکن Fallout

کلیپ جلوه های ویژه تام کروز در فیلم ماموریت غیرممکن Fallout
تام کروز در فیلم ماموریت غیرممکن Fallout در برخی صحنه های ویژه آن، بدون استفاده از بدلکار خودش شخصاً جلوه های ویژه پرش از هواپیما با چترنجات را انجام داده که در ادامه توجه شما را به جلوه های ویژه تام کروز در فیلم ماموریت غیرممکن ه Fallout جلب می نماییم.
 

تماشاکنید؛ تریلر فیلم ماموریت غیرممکن 6 Fallout

 

کلیپ جلوه های ویژه تام کروز در فیلم ماموریت غیرممکن Fallout

 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه

مهدیس

پدر هالیوود بسوزه