کلیپ رقص میلاد محمدی در بازگشت به تمرین احمدگروژنی

کلیپ رقص میلاد محمدی در بازگشت به تمرین احمدگروژنی
میلاد محمدی بازیکن شوخ طبعی است و این موضوع را حتی هم تیمی های او در تیم باشگاهی اش در روسیه یعنی احمد گروژنی نیز فهمیده اند به طوری که طی مراسم ویژه ای از میلاد محمدی در بازگشت به تمرینات این تیم پس از جام جهانی استقبال شد که در آن شاهد انجام حرکات موزون زیبایی از میلاد محمدی بودیم! به نظر می رسد میلاد محمدی غیر از فوتبال هنرهای دیگری نیز در چنته دارد! در ادامه توجه شما را به کلیپ رقص میلاد محمدی جلب می نماییم.
 

کلیپ رقص میلاد محمدی در بازگشت به تمرین احمدگروژنی

 

 
منبع : تماشاچی

نظرات