مهارت استثنایی پسر مارسلو با توپ در رختکن رئال مادرید

مهارت استثنایی پسر مارسلو با توپ در رختکن رئال مادرید
همواره فرزندان فوتبالیستها نیز به واسطه شغل پدر به فوتبال کشیده می شوند اما این علاقه به فوتبال در برخی منجر به ظهور پدیده جدیدی در فوتبال جهان می شود و در برخی این اتفاق نمی افتد چرا که بعضی فوتبالیستها وقت و حوصله کار کردن با فرزندانشان را ندارند ولی برخی مثل مارسلوی برزیلی برای آموزش اصولی فوتبال به فرزندانش وقت می گذارد. در کلیپی که در ادامه مشاهده می کنید، پسر کوچک مارسلو چنان مهارتی درکنترل توپ از خود نشان می دهد که برخی بازیکنان حرفه ای فوتبال از انجام آن عاجز هستند؛ در این کلیپ که در رختکن رئال مادرید گرفته شده است تمامی بازیکنان رئال مادرید حضور دارند و در اجرای نمایش بی نظیر پسر مارسلو شرکت می کنند.
 

مهارت استثنایی پسر مارسلو با توپ در رختکن رئال مادرید

 
 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه