آشنایی با قسمتهای مختلف یک نفتکش

آشنایی با قسمتهای مختلف یک نفتکش
پس از حادثه ای که برای نفتکش سانچی رخ داد، نگاهها به سمت دریانوردی و نفتکشها چرخید اما به دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب در رسانه های دیداری، اطلاعات کمی از نفتکشها در اختیار عموم مردم قرار دارد؛ به همین بهانه در کلیپی تصویری به بررسی قسمتهای مختلف یک نفتکش اشاره شده است که برای علاقه مندان و کنجکاوانی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر از محیط و عرشه های نفتکشها هستند جالب است.
 

آشنایی با قسمتهای مختلف یک نفتکش

 
قسمتهای مختلف یک نفتکش
 
 
منبع : تماشاچی

نظرات