تست متوقف کردن گلوله تفنگ با توپ بسکتبال | تماشاچی

تست متوقف کردن گلوله تفنگ با توپ بسکتبال

تست متوقف کردن گلوله تفنگ با توپ بسکتبال
حتما تاکنون در مورد ضریب نفوذ بالای گلوله های شلیک شده از تفنگ نشیده اید اما به نظر شما می توان گلوله شلیک شده را با توپ بسکتبال متوقف کرد؟ اگر بله به چند توپ بسکتبال برای اینکار نیاز است؟ در ادامه کلیپی در این زمینه تهیه شده است که با توپ بسکتبال، یک گلوله را متوقف می کنند.
 

تست متوقف کردن گلوله تفنگ با توپ بسکتبال

 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه