ضدگلوله شدن دیوار ساختمان پنتاگون با یک اسپری خاص + کلیپ

ضدگلوله شدن دیوار ساختمان پنتاگون با یک اسپری خاص + کلیپ
به تازگی اسپری در آمریکا ساخته شده که اگر به هر جسمی زده شود، آن جسم غیرقابل شکست می شود و هر ضربه ای برای ایجاد حتی یک خراش بر روی آن ناکافی است؛ فرمول کشف شده در ساخت این اسپری خاص طوری است که حتی اگر بر روی تخم مرغ یا طالبی هم استفاده  شود، آنها را غیرقابل شکست می کند.
 
 

کلیپ ضدگلوله شدن دیوار ساختمان پنتاگون با یک اسپری خاص

 
 
منبع : تماشاچی

نظرات

user

باباش بسوزه جا داره از همین تریبون بگم مرگ بر امریکا

پاسخ دادن
user

یا خود خدا این دیگه چی بود

پاسخ دادن