حمله تند امیر مهدی ژوله به سیروان خسروی در مورد حسن روحانی

حمله تند امیر مهدی ژوله به سیروان خسروی در مورد حسن روحانی
این روزها جو روانی کشور به واسطه برخی موضوعات که عمدتاً ریشه در مسائل اقتصادی دارند بسیار ملتهب شده و بعضاً شاهد انتقادات سلبریتی ها از فضای حاکم بر کشور و وضعیت معیشت مردم هستیم؛ اما برخی سلبریتی ها نیز مخالف جریان آب شنا کرده و به انتقاد از منتقدین وضعیت معیشت و عملکرد دولت پرداخته اند که از آن جمله می توان به سیروان خسروی خواننده سرشناس کشور اشاره کرد؛ در همین ارتباط، امیر مهدی ژوله با پاسخی تند جواب ادبیات سطح پایین سیروان خسروی در دفاع از شرایط معیشیتی مردم را اینگونه داد.
 

حمله تند امیر مهدی ژوله به سیروان خسروی در مورد حسن روحانی

 
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه

FARSHAD

دم ژوله گرم نون داد دردش درد مردمه هر روز ک میگذره عرزشی های وطن رسوا میشن

فرشته

اینارو چه حسابی از دولت حمایت میکنن جز دروغ چی داشته این دولت