فیلم آشتی علی کریمی و فردوسی پور در مناظره جنجالی نود

فیلم آشتی علی کریمی و فردوسی پور در مناظره جنجالی نود
علی کریمی و عادل فردوسی پور که مدتی بود روابطشان به سردی گرائیده بود، سرانجام قبل از مناظره جنجالی این هفته بین کریمی و ساکت در پشت صحنه پس از مدتها یکدیگر را دیدند و با هم به خوش و بش پرداختند؛ کانال یوتیوب حاشیه فیلمی منتشر کرده که منتسب به آشتی علی کریمی و فردوسی پور قبل از مناظره جنجالی نود این هفته است؛ با دراپ بال همراه باشید.
 

فیلم آشتی علی کریمی و فردوسی پور در مناظره جنجالی نود

 

 
به نظر شما علت صلح ناگهانی علی کریمی و فردوسی پور چه بود؟
منبع : تماشاچی

نظرات