انفجار اینستاگرام فرناندو ورداسکو با انتشار عکس برفی از مهاباد

انفجار اینستاگرام فرناندو ورداسکو با انتشار عکس برفی از مهاباد
دراپ بال - به دنبال انتشار عکسی از سوی فرناندو ورداسکو ، تنیسور معروف اسپانیایی از پوشش برفی شهر مهاباد که در سفری هوایی در حال سفر به قطر بود؛ هواداران ایرانی این تنیسور خوش تیپ و خوش چهره، صفحه اینستاگرام او را منفجر کردند به طوری که او از اینهمه ابراز لطف و احساسات ایرانی ها هیجان زده شد و با انتشار عکسی دیگر از آنها تشکر کرد.
شاید خود ورداسکو فکرش را هم نمیکرد که در ایران این تعداد هوادار دارد , انتشار عکس برفهای مهاباد اینقدر در ایران سر و صدا کند.
 
 

انتشار عکس برفهای مهاباد توسط فرناندو ورداسکو 

 
عکس اول

عکس دوم
منبع : تماشاچی

نظرات