آخرین نفس های حقوقی ها برای جلوگیری از سقوط بازار بورس

آخرین نفس های حقوقی ها برای جلوگیری از سقوط بازار بورس
در روزهای گذشته شاهد اتفاقات منفی در کلیت اقتصاد کشور بودیم که به طور کلی جو عمومی کسب و کارها را ملتهب و منفی ارزیابی می کنیم؛ همانطور که در اوایل هفته پیش بینی کرده بودیم، شاخص بورس تهران نیز به واسطه اغتشاشات اخیر کشور، با واکنش منفی سهامداران رو به رو شد و بسیاری از حقیقی های بازار پا به فرار گذاشتند و هر چه داشتند و نداشتند در این چند روزه به فروش رساندند تا در موقعیتی مناسب و فروکش کردن مجدد هیجانات منفی بازار مجدداً به بازار بازگردند.

آخرین نفس های حقوقی ها برای جلوگیری از سقوط بازار بورس

 
سقوط بازار بورس
دراپ بال - پس از افت شدید شاخص بورس در ابتدای هفته، حقوقی های بازار دست به کار شدند و برای جلوگیری از سقوط ارزش سهام نمادها و سقوط کلی بازار و شاخص کل، تا جایی که امکان داشت دست به خریدهای گسترده زدند و هر چه حقیقی ها فروختند را خریدند تا از تشکیل صفهای فروش سنگین در بازار و به وجود آمدن فضای منفی در بازار بورس جلوگیری شود؛ این رویه در سه روز گذشته ادامه داشت و حتی حقوقی ها سعی کردند با نوسان های مثبت با ایجاد شوک های مثبت به سهامداران حقیقی آنها را مجاب به خرید کنند اما این اتفاق نیفتاد و تضعیف شدید سمت تقاضا و افزایش قدرت فروشندگان، باعث شد تا بازار بورس نیز از رونق بیفتد و در طی هفته جاری، حجم زیادی از نقدینگی از آن خارج شود به طوری که اگر حقوقی نمادهای بزرگی مثل فولاد و فملی نبودند و دست به حمایت از سهام خود نمی زدند، اکنون شاهد افت بیش از 4-5 هزار واحدی شاخص کل بودیم ولی با حمایت سهامداران حقوقی نمادهای بزرگ، تا حدی از این اتفاق جلوگیری شد اما این اتفاق مدت زیادی دوام نخواهد داشت و حقوقی ها نیز در حمایت از سهام، توان خاصی دارند به طوری که در این هفته به نظر می رسد هر چه در چنته داشتند را خرج حمایت از نمادهایشان کردند و در صورت فشار بیش از اندازه فروش در هفته آتی، کاری از دست حقوقی ها هم بر نمی آید و شاخص کل با سرعت بیشتری به سمت پایین در حرکت خواهد بود.
به هر صورت توصیه ما به سهامداران خرد حقیقی این است که با پرهیز از هرگونه شتابزدگی، به اصول حد سود و حد ضرر پایبند باشند تا در هیجانات بازار غرق نشوند.
منبع : تماشاچی

نظرات