پرسپولیسی ها مراقب باشید! ماجرای ریزه اسپور 2 در پیش است!

پرسپولیسی ها مراقب باشید! ماجرای ریزه اسپور 2 در پیش است!
در روزهای گذشته حرف و حدیث های فراوانی در خصوص رفتن یا ماندن مهدی طارمی به گوش می رسد و این بازیکن نیز با صراحت به برانکو ایوانکویچ اعلام کرده که نمی خواهد با پرسپولیس تمدید کند و در نیم فصل خواهان جدایی از این تیم است؛ طارمی مدعی شده که پیشنهاداتی از الغرافه و یک تیم اروپایی در جیب دارد و به زودی با یکی از باشگاههای خارج از کشور قراردادی منعقد می کند.
 

 

پرسپولیسی ها مراقب باشید! ماجرای ریزه اسپور 2 در پیش است!

 
مهدی طارمی در ریزه اسپور 2
 
دراپ بال - این اظهارات طارمی، عکس العمل تند پیشکسوتان و هواداران پرسپولیس را در پی داشت به طوری که آنها مدعی هستند، مشکل به وجود آمده برای پرسپولیس نتیجه همین اقدامات نسنجیده طارمی است و حال که پرسپولیس به خاطر او ضرر کرده، او نیز باید در تیم بماند.
 
اما با ورق زدن سابقه تاریخی این اتفاقات به این نتیجه می رسیم که بهتر است این بار به طارمی اجازه رفتن بدهند چرا که تاریخ در دو مرحله ثابت کرده که او در دو فصل گذشته با قاطعیت قصد ترک این باشگاه را داشته ولی نیرویی ماورایی و مبهم از درون باشگاه به هر قیمتی که بود، مانع از خروج او از مجموعه پرسپولیس شده که اوج این مورد در قضیه ریزه اسپور رخ داد.
 
در جایی که مهدی طارمی قرارداد داخلی خود با ریزه زاسپور را نیز امضا کرد و حتی در تمرینات این تیم هم شرکت کرد ولی به ناگهان به ایران بازگشت و پس از آن بود که هم خود و هم باشگاه پرسپولیس را وارد بازی پیچیده ای کرد که هنوز هم علی رغم توافق دو باشگاه پرسپولیس و ریزه اسپور، تکلیف محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات مشخص نشده است.

با توجه به درخشش و هماهنگی منشا و علیپور در نوک خط حمله پرسپولیس، حضور طارمی می تواند حاشیه های پرسپولیس را افزایش دهد چراکه از بین این سه بازیکن تنها دو نفر از آنها فیکس هستند و نفر سوم می بایست روی نیمکت بنشیند که همین موضوع کار را برای برانکو سخت می کند؛ اگر روزگاری، علی علیپور محجوب به نیمکت نشینی اعتراضی نمی کرد اما اینبار در صورت نیمکت نشینی علیپور، اگر خود او اعتراض نکند، قظعاً هواداران پرسپولیس به نیمکت نشینی آقای گل جدید لیگ اعرتاض خواهند کرد.
 
با توجه به جمیع جهات به نظر می رسد، باشگاه پرسپولیس خود باید مقدمات رفتن طارمی از این تیم را فراهم کند تا مبادا اتفاقات مشابه انچه در قضیه ریزه اسپور رخ داد، مجدداً تکرار شود؛ اینکه مثلا بشنویم طارمی با الغرافه تمام کرده و قرارداد داخلی منعقد کرده و بعد از آن باشگاه پرسپولیس مدعی شود او یک نیم فصل با پرسپولیس قرارداد داشته و مجدداً اتفاقات پرونده ریزه اسپور تکرار شود و .... زیبنده این باشگاه نیست.
 
پس بگذارید تا ماجرای ریزه اسپور 2 رخ نداده، مهدی طارمی از این تیم برود با خوبی و خوشی برود و وارد کش و قوس های دو فصل گذشته با او نشوید.
منبع : تماشاچی

نظرات