کد خبر:41420
پ
Manchester City v Huddersfield Town – Premier League

برنامه کامل تاریخ بازیهای لیگ برتر انگلیس فصل ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰

قرعه کشی فصل ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰ لیگ برتر انگلیس انجام شد و ۲۰ تیم حاضر در این رقابتهای تقویم مسابقات خود در فصل جدید را دریافت کردند. در ادامه توجه شما را به برنامه کامل تاریخ بازیهای لیگ برتر انگلیس فصل ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰ جلب می نماییم.   سایت پخش زنده بازیهای لیگ برتر انگلیس […]

قرعه کشی فصل ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰ لیگ برتر انگلیس انجام شد و ۲۰ تیم حاضر در این رقابتهای تقویم مسابقات خود در فصل جدید را دریافت کردند. در ادامه توجه شما را به برنامه کامل تاریخ بازیهای لیگ برتر انگلیس فصل ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰ جلب می نماییم.

 

سایت پخش زنده بازیهای لیگ برتر انگلیس از اسکای اسپورت

 

برنامه کامل تاریخ بازیهای لیگ برتر انگلیس فصل ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰

 

برنامه کامل تاریخ بازیهای لیگ برتر انگلیس فصل 2019 / 2020

 

هفته اول

جمعه ۹ آگوست

لیورپول-نوریچ

 

شنبه ۱۰ آگوست

وست هم-منچسترسیتی

بورنموث-شفیلد یونایتد

برنلی-ساوتهمپتون

کریستال پالاس-اورتون

لسترسیتی-وولورهمپتون

واتفورد-برایتون

تاتنهام-استون ویلا

 

یکشنبه ۱۱ آگوست

نیوکاسل-آرسنال

منچستریونایتد-چلسی

 

هفته دوم / شنبه ۱۷ آگوست

آرسنال-برنلی

استون ویلا-بورنموث

برایتون-وست هم

چلسی-لسترسیتی

اورتون-واتفورد

منچسترسیتی-تاتنهام

نوریچ-نیوکاسل

شفیلد یونایتد-کریستال پالاس

ساوتهمپتون-لیورپول

وولورهمپتون-منچستریونایتد

 

هفته سوم / شنبه ۲۴ آگوست ۲۰۱۹

بورنموث-منچسترسیتی

استون ویلا-اورتون

برایتون-ساوتهمپتون

لیورپول-آرسنال

منچستریونایتد-کریستال پالاس

نوریچ-چلسی-

شفید یونایتد-لسترسیتی

تاتنهام-نیوکاسل

واتفورد-وست هم

وولورهمپتون-برنلی

 

هفته چهارم / شنبه ۳۱ آگوست ۲۰۱۹

آرسنال-تاتنهام

برنلی-لیورپول

چلسی-شفیلد یونایتد

کریستال پالاس-استون ویلا

اورتون-وولورهمپتون

لسترسیتی-بورنموث

منچسترسیتی-برایتون

نیوکاسل-واتفورد

ساوتهمپتون-منچستریونایتد

وست هم-نوریچ

 

هفته پنجم / شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹

بورنموث-اورتون

استون ویلا-وست هم

برایتون-برنلی

لیورپول-نیوکاسل

منچستریونایتد-لسترسیتی

نوریچ-منچسترسیتی

شفیلد یونایتد-ساوتهمپتون

تاتنهام-کریستال پالاس

واتفورد-آرسنال

وولورهمپتون-چلسی

 

هفته ششم / شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

آرسنال-استون ویلا

برنلی-نوریچ

چلسی-لیورپول

کریستال پالاس-وولورهمپتون

اورتون-شفیلد یونایتد

لسترسیتی-تاتنهام

منچسترسیتی-واتفورد

نیوکاسل-برایتون

ساوتهمپتون-بورنموث

وست هم-منچستریونایتد

 

هفته هفتم / شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹

بورنموث-وست هم

استون ویلا-برنلی

چلسی-برایتون

کریستال پالاس-نوریچ

اورتون-منچسترسیتی

لسترسیتی-نیوکاسل

منچستریونایتد-آرسنال

شفیلد یونایتد-لیورپول

تاتنهام-ساوتهمپتون

وولورهمپتون-واتفورد

 

هفته هشتم / شنبه ۵ اکتبر ۲۰۱۹

آرسنال-بورنموث

برایتون-تاتنهام

برنلی-اورتون

لیورپول-لسترسیتی

منچسترسیتی-وولورهمپتون

نیوکاسل-منچستریونایتد

نوریچ-استون ویلا

ساوتهمپتون-چلسی

واتفورد-شفیلد یونایتد

وست هم-کریستال پالاس

 

هفته نهم / شنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹

بورنموث-نوریچ

استون ویلا-برایتون

چلسی-نیوکاسل

کریستال پالاس-منچسترسیتی

اورتون-وست هم

لسترسیتی-برنلی

منچستریونایتد-لیورپول

شفیلد یونایتد-آرسنال

تاتنهام-واتفورد

وولورهمپتون-ساوتهمپتون

 

هفته دهم / شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹

آرسنال-کریستال پالاس

برایتون-اورتون

برنلی-چلسی

لیورپول-تاتنهام

منچسترسیتی-استون ویلا

نیوکاسل-وولورهمپتون

نوریچ-منچستریونایتد

ساوتهمپتون-لسترسیتی

واتفورد-بورنموث

وست هم-شفیلد یونایتد

 

هفته یازدهم / شنبه ۲ نوامبر ۲۰۱۹

بورنموث-منچستریونایتد

آرسنال-وولورهمپتون

استون ویلا-لیورپول

برایتون-نوریچ

کریستال پالاس-لسترسیتی

اورتون-تاتنهام

منچسترسیتی-ساوتهمپتون

شفیلد یونایتد-برنلی

واتفورد-چلسی

وست هم-نیوکاسل

 

هفته دوازدهم / شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹

برنلی-وست هم

چلسی-کریستال پالاس

لسترسیتی-آرسنال

لیورپول-منچسترسیتی

منچستریونایتد برایتون

نیوکاسل-بورنموث

نوریچ-واتفورد

ساوتهمپتون-اورتون

تاتنهام-شفیلد یونایتد

وولورهمپتون-استون ویلا

 

هفته سیزدهم / شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹

بورنموث-وولورهمپتون

آرسنال-ساوتهمپتون

استون ویلا-نیوکاسل

برایتون-لسترسیتی

کریستال پالاس-لیورپول

اورتون-نوریچ

منچسترسیتی-چلسی

شفیلد یونایتد-منچستریونایتد

واتفورد-برنلی

وست هم-تاتنهام

 

هفته چهاردهم / شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹

برنلی-کریستال پالاس

چلسی-وست هم

لسترسیتی-اورتون

لیورپول-برایتون

منچستریونایتد-استون ویلا

نیوکاسل-منچسترسیتی

نوریچ-آرسنال

ساوتهمپتون-واتفورد

تاتنهام-بورنموث

وولورهمپتون-شفیلد یونایتد

 

 

هفته پانزدهم / سه شنبه ۳ دسامبر ۲۰۱۹

آرسنال-برایتون

برنلی-منچسترسیتی

لسترسیتی-واتفورد

شفیلد یونایتد-نیوکاسل

وولورهمپتون-وست هم

منچستریونایتد-تاتنهام

چلسی-استون ویلا

ساوتهمپتون-نوریچ

کریستال پالاس-بورنموث

لیورپول-اورتون

 

هفته شانزدهم / شنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۹

بورنموث-لیورپول

استون ویلا-لسترسیتی

برایتون-وولورهمپتون

اورتون-چلسی

منچسترسیتی-منچستریونایتد

نیوکاسل-ساوتهمپتون

نوریچ-شفیلد یونایتد

تاتنهام-برنلی

واتفورد-کریستال پالاس

وست هم-آرسنال

 

هفته هفدهم / شنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

آرسنال-منچسترسیتی

برنلی-نیوکاسل

چلسی-بورنموث

کریستال پالاس-برایتون

لسترسیتی-نوریچ

لیورپول-واتفورد

منچستریونایتد-اورتون

شفیلد یونایتد-استون ویلا

ساوتهمپتون-وست هم

وولورهمپتون-تاتنهام

 

هفته هجدهم / شنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹

بورنموث-برنلی

استون ویلا-ساوتهمپتون

برایتون-شفیلد یونایتد

اورتون-آرسنال

منچسترسیتی-لسترسیتی

نیوکاسل-کریستال پالاس

نوریچ-وولورهمپتون

تاتنهام-چلسی

واتفورد-منچستریونایتد

وست هم-لیورپول

 

هفته نوزدهم / پنجشنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹

بورنموث-آرسنال

استون ویلا-نوریچ

چلسی-ساوتهمپتون

کریستال پالاس-وست هم

اورتون-برنلی

لسترسیتی-لیورپول

منچستریونایتد-نیوکاسل

شفیلد یونایتد-واتفورد

تاتنهام-برایتون

وولورهمپتون-منچسترسیتی

 

هفته بیستم/ شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹

آرسنال-چلسی
برایتون-بورنموث
برنلی-منچستریونایتد
لیورپول-وولورهمپتون
منچسترسیتی-شفلیدیونایتد
نیوکاسل-اورتون
نوریچ سیتی-تاتنهام
ساوتهمپتون-کریستال پالاس
واتفورد-استون ویلا
وست هم-لسترسیتی

 

هفته بیست و یکم/ چهارشنبه ۱ ژانویه ۲۰۲۰

آرسنال-منچستریونایتد
برایتون-چلسی
برنلی-استون ویلا
لیورپول-شفلیدیونایتد
منچسترسیتی-اورتون
نیوکاسل-لسترسیتی
نوریچ سیتی-کریستال پالاس
ساوتهمپتون-تاتنهام
واتفورد-وولورهمپتون
وست هم-بورنموث

 

هفته بیست و دوم/ شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

بورنموث-واتفورد
استون ویلا-منچسترسیتی
چلسی-برنلی
کریستال پالاس-آرسنال
اورتون-برایتون
لسترسیتی-ساوتهمپتون
منچستریونایتد-نوریچ سیتی
شفلیدیونایتد-وست هم
تاتنهام-لیورپول
وولورهمپتون-نیوکاسل

 

هفته بیست و سوم/ شنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰

آرسنال-شفلیدیونایتد
برایتون-استون ویلا
برنلی-لسترسیتی
لیورپول-منچستریونایتد
منچسترسیتی-کریستال پالاس
نیوکاسل-چلسی
نوریچ سیتی-بورنموث
ساوتهمپتون-وولورهمپتون
واتفورد-تاتنهام
وست هم-اورتون

 

هفته بیست و چهارم/ سه شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰

بورنموث-برایتون
استون ویلا-واتفورد
اورتون-نیوکاسل
لسترسیتی- وست هم
شفلیدیونایتد-منچسترسیتی
وولورهمپتون-لیورپول
منچستریونایتد-برنلی
چلسی-آرسنال
تاتنهام-نوریچ سیتی
کریستال پالاس-ساوتهمپتون

 

هفته بیست و پنجم/ شنبه ۱ فوریه ۲۰۲۰

بورنموث-استون ویلا
برنلی-آرسنال
کریستال پالاس-شفلیدیونایتد
لسترسیتی-چلسی
لیورپول-ساوتهمپتون
منچستریونایتد-وولورهمپتون
نیوکاسل-نوریچ سیتی
تاتنهام-منچسترسیتی
واتفورد-اورتون
وست هم برایتون

 

هفته بیست و ششم/ شنبه ۸ فوریه ۲۰۲۰

آرسنال-نیوکاسل
استون ویلا-تاتنهام
برایتون-واتفورد
چلسی-منچستریونایتد
اورتون-کریستال پالاس
منچسترسیتی-وست هم
نوریچ سیتی-لیورپول
شفلیدیونایتد-بورنموث
ساوتهمپتون-برنلی
وولورهمپتون-لسترسیتی

 

هفته بیست و هفتم/ شنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

آرسنال-اورتون
برنلی-بورنموث
چلسی-تاتنهام
کریستال پالاس-نیوکاسل
لسترسیتی-منچسترسیتی
لیورپول-وست هم
منچستریونایتد-واتفورد
شفلیدیونایتد-برایتون
ساوتهمپتون-استون ویلا
وولورهمپتون-نوریچ سیتی

 

هفته بیست و هشتم/ شنبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰

بورنموث-چلسی
استون ویلا-شفلیدیونایتد
برایتون-کریستال پالاس
اورتون-منچستریونایتد
منچسترسیتی-آرسنال
نیوکاسل-برنلی
نوریچ سیتی-لسترسیتی
تاتنهام-وولورهمپتون
واتفورد-لیورپول
وست هم-ساوتهمپتون

 

هفته بیست و نهم/ شنبه ۷ مارس ۲۰۲۰

آرسنال-وست هم
برنلی-تاتنهام
چلسی-اورتون
کریستال پالاس-واتفورد
لسترسیتی-استون ویلا
لیورپول-بورنموث
منچستریونایتد-منچسترسیتی
شفلیدیونایتد-نوریچ سیتی
ساوتهمپتون-نیوکاسل
وولورهمپتون-برایتون

 

هفته سی ام/ شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۰

بورنموث-کریستال پالاس
استون ویلا-چلسی
برایتون-آرسنال
اورتون-لیورپول
منچسترسیتی-برنلی
نیوکاسل-شفلیدیونایتد
نوریچ سیتی-ساوتهمپتون
تاتنهام-منچستریونایتد
واتفورد-لسترسیتی
وست هم-وولورهمپتون

 

هفته سی و یکم/ شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۰

برنلی-واتفورد
چلسی-منچسترسیتی
لسترسیتی-برایتون
لیورپول-کریستال پالاس
منچستریونایتد-شفلیدیونایتد
نیوکاسل-استون ویلا
نوریچ سیتی-اورتون
ساوتهمپتون-آرسنال
تاتنهام-وست هم
وولورهمپتون-بورنموث

 

هفته سی و دوم/ شنبه ۴ اوریل ۲۰۲۰

بورنموث-نیوکاسل
آرسنال-نوریچ سیتی
استون ویلا-وولورهمپتون
برایتون-منچستریونایتد
کریستال پالاس-برنلی
اورتون-لسترسیتی
منچسترسیتی-لیورپول
شفلیدیونایتد-تاتنهام
واتفورد-ساوتهمپتون
وست هم-چلسی

 

هفته سی و سوم/شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۰

برنلی-شفلیدیونایتد
چلسی-واتفورد
لسترسیتی-کریستال پالاس
لیورپول-استون ویلا
منچستریونایتد-بورنموث
نیوکاسل-وست هم
نوریچ سیتی-برایتون
ساوتهمپتون-منچسترسیتی
تاتنهام-اورتون
وولورهمپتون-آرسنال

 

هفته سی و چهارم/ شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۰

بورنموث-تاتنهام
آرسنال-لسترسیتی
استون ویلا-منچستریونایتد
برایتون-لیورپول
کریستال پالاس-چلسی
اورتون-ساوتهمپتون
منچسترسیتی-نیوکاسل
شفلیدیونایتد-وولورهمپتون
واتفورد-نوریچ سیتی
وست هم-برنلی

 

هفته سی و پنجم/ شنبه ۲۵ آوریل ۲۰۲۰

بورنموث-لسترسیتی
استون ویلا-کریستال پالاس
برایتون-منچسترسیتی
لیورپول-برنلی
منچستریونایتد-ساوتهمپتون
نوریچ سیتی-وست هم
شفلیدیونایتد-چلسی
تاتنهام-آرسنال
واتفورد-نیوکاسل
وولورهمپتون-اورتون

 

هفته سی و ششم/ شنبه ۲ می ۲۰۲۰

آرسنال-لیورپول
برنلی-وولورهمپتون
چلسی-نوریچ سیتی
کریستال پالاس-منچستریونایتد
اورتون-استون ویلا
لسترسیتی-شفلیدیونایتد
منچسترسیتی-بورنموث
نیوکاسل-تاتنهام
ساوتهمپتون-برایتون
وست هم-واتفورد

 

هفته سی و هفتم/ شنبه ۹ می ۲۰۲۰

بورنموث-ساوتهمپتون
استون ویلا-آرسنال
برایتون-نیوکاسل
لیورپول-چلسی
منچستریونایتد-وست هم
نوریچ سیتی-برنلی
شفلیدیونایتد-اورتون
تاتنهام-لسترسیتی
واتفورد-منچسترسیتی
وولورهمپتون-کریستال پالاس

 

هفته سی و هشتم/ شنبه ۱۷ می ۲۰۲۰

آرسنال-واتفورد
برنلی-برایتون
چلسی-وولورهمپتون
کریستال پالاس-تاتنهام
اورتون-بورنموث
لسترسیتی-منچستریونایتد
منچسترسیتی-نوریچ سیتی
نیوکاسل-لیورپول
ساوتهمپتون-شفلیدیونایتد
وست هم-استون ویلا

حراج تابستانه(پرداخت در محل)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید